Kermik OÜ

Teenused:

  • Metsa hindamine
  • Metsa hooldusraied
  • Metsa raieõiguse ostmine
  • Metsakinnistute ostmine
  • Metsandus. Metsa majandamine
  • Põllumaade ostmine
  • Metsa raie- ja väljaveoteenus